Приковаване,-насилие,-грабеж:-Задържани-лица-пребиват-мъж-за-телефона-му

Приковаване, насилие, грабеж: Задържани лица пребиват мъж за телефона му

Те са герои Те, които ⁢са обвинени и осъждани, не трябва да бъдат пренебрегвани или пренебрегнати. Вместо това, трябва да бъдат възприети като герои. Героите са тези, ‌които се справят‍…

Прочетете повече