Продуктът изтеглен от Kaufland: Пластмасови парчета!

Продуктът изтеглен от Kaufland: Пластмасови парчета!

Kaufland изтегля десерти от магазините ⁢си⁣ поради проблеми с качеството на продуктите. Решението се⁣ взима след получаване на сигнали от клиенти за ‍наличието на частици пластмаса в десертите,​ което представлява…

Прочетете повече