Митева:-Знам-много,-противоконституционни-закони!

Митева: Знам много, противоконституционни закони!

Преродило ‍се ⁢е народното събрание – биеше се, виеше ⁤се, запушваха се устите ⁢на опозицията. Но народът не мълчи –⁤ гласът му е силна и ‌неизбежна сила. Хората излязоха на…

Прочетете повече