Фаворитите в Тура разделени от 10 секунди в планински етап

© Reuters Промяна във футболната индустрия Спортът продължава да преоблича​ света на ​футбола. Потокът на новини вече‌ достигна 17 млн.⁣ долара. Богатите и ⁢успешните продължават‍ да инвестират във футболната индустрия,…

Прочетете повече