Голям-спад:-40-600-селници,-13-200-заминаващи

Голям спад: 40 600 селници, 13 200 заминаващи

Европа старее, но има ли⁣ смяна? Добре ⁣познатата тема за застаряването ‍на⁤ населението в Европа се потвърждава от новите данни, представени⁢ от доц.‍ Спас Ташев. Още в началото ⁢на статията…

Прочетете повече