„Knicks обвиняват Raptors в ‘къртица’ скандал“

„Knicks обвиняват Raptors за къртица“

Столиците – то е място, което не всички желаят да посетят. Има хора, които предпочитат да ⁤се⁢ насладят на спокойствието на провинцията и да избягат от градския шум, за да…

Прочетете повече
Скандал за корупция: Името на четвърти депутат излиза!

Скандал за корупция: Името на четвърти депутат излиза!

Аудиовизуална ⁢услуга на Европейския парламент © ‌European parliament (audiovisual service) Дългата ⁤история на Европейския парламент се основава на сътрудничеството между⁤ държавите-членки на Европейския съюз. Той представлява един ‍от​ най-значимите съюзи⁢…

Прочетете повече