Следи за Тръмп: Наказателни обвинения и дела!

Тръмп: наказателни обвинения и съдебни дела

ДПроблемът с Тръмп и ‍Русия. Безспорно‍ има много спорове около връзката между Тръмп и Русия, с различни мнения, които се спорят, както онлайн, така ⁤и ‌в реалния живот. Въпреки това,…

Прочетете повече