Снегът-и-поледицата-застрашават:-280-училища-в-13-области-обявяват-неучебен-ден

Снегът и поледицата застрашават: 280 училища в 13 области обявяват неучебен ден

Няма учебен процес в понеделник Прочетете ⁢тази⁢ статия, ‍за да разберете къде ​ще има свободен⁢ ден ⁣от ⁤учебни занятия. Понеделникът е обикновено ден за учебен​ процес, но има няколко места,…

Прочетете повече