Справедливо финансиране за кметовете в малки населени места

Справедливо финансиране за кметовете в малки населени места

Събитието „Седемте чудеса на България“ се ⁣провежда вече от ​17 години. То‍ е едно от най-популярните и престижни ⁤събития в страната.‌ Участниците‌ в него са селектирани от обществеността, като ‍всеки…

Прочетете повече