Румен-Христов:-„Сглобката“-–-трудно,-но-стабилно

Румен Христов: „Сглобката“ – трудно, но стабилно

Президентът: ⁣Медиатор‍ идуша ‌между партиите Президентът, една от най-важните фигури в политическия живот на дадена държава, играе ролята на медиатор ⁢между различните партии. Позицията⁣ му позволява да представлява интересите на…

Прочетете повече