Отмяна-на-стикера-за-ГО-на-стъклото

Отмяна на стикера за ГО на стъклото

Предвижда се баркод върху ⁣полицата Баркодът, който ще бъде ⁤поставен ‍върху полицата, може да революционизира начина, по който се следи инвентара и се управлява с ⁤предметите в магазина.⁤ Тази иновативна…

Прочетете повече