Затвориха-Съвета-за-СПИН-и-туберкулоза

Затвориха Съвета за СПИН и туберкулоза

Това беше премерено ​от Microsoft! Microsoft реши да представи нова функционалност в своя продукт. ​След необходимите изследвания и тествания, те са готови да споделят амбициозния си ⁢проект с ‌обществото. Новата…

Прочетете повече