Промяна-трамвайни-маршрути:-ремонт,-ключови-думи

Промяна трамвайни маршрути: ремонт, ключови думи

Събирането ⁤на блоковете с код ‍на линии 8 и 10 се променя. ‍ Вместо да⁣ събираме кода на ‌тези две линии, решаваме да го разделим и да го обработим по​…

Прочетете повече