Туристически фаворити: Разделение от 10 секунди след планински етап

Дневник Експрес Научавайте най-важното и ‌интересното‍ всеки ден в 17 ⁣часа. Претендентите за крайната⁢ победа в ⁣Тур дьо ​Франс Йонас Вингегор и Тадей Погачар остават разделени от само 10 ‌секунди…

Прочетете повече