Рекорден-трафик-през-турско-българската-граница-–-пазар-или-туризъм?

Рекорден трафик през турско-българската граница – пазар или туризъм?

Интересен факт:⁢ турските гастербайтери Един от интересните аспекти на имиграцията в Република Турция е наличието на гастербайтери – работници, ⁢които⁤ пътуват от различни страни,⁢ за да работят временно в Турция….

Прочетете повече