Фалшиви профили с нападки, Коледа, Facebook, Будапеща, предградия

Фалшиви профили с нападки, Коледа, Facebook, Будапеща, предградия

Заглавие: ⁣“Натоварени политически дискусии в унгарския социален медиен пространство“ Описание: В статията се разглежда поредица от активности, които подхранват политическите​ дискусии в ⁢унгарското социално медиен пространство. Особено внимание се обръща…

Прочетете повече