ЦИК-отказва-нови-машини

ЦИК отказва нови машини

Задаржане име на‍ изпълнител на ексклузивните програмни изисквания След продължително избиране и преглед ⁢от екипа, ние с удоволствие ​обявяваме, че сме избрали ⁢нов изпълнител ⁢на софтуера за нашата компания. След…

Прочетете повече