Членството-в-еврозоната-на-България:-1-януари-2025-г.

Членството в еврозоната на България: 1 януари 2025 г.

Гърция изразява пълна подкрепа ⁤за България​ по ⁣пътя ⁢към пълно‌ членство в Шенгенската⁢ зона Гърция зарадва България, ‍като изрази своята пълна подкрепа за страната ни‍ за пътя й ‌към ‌пълно…

Прочетете повече