Повече работа, по-малко часове

Повече работни места, по-малко часове – идеалната комбинация

Бъдещето на цифровите пари ‌в Европа След като Европейската ‌централна банка (ЕЦБ) обяви намеренията си да⁣ издаде цифрова валута, въпросът за ‍бъдещето ⁣на цифровите пари в Европа остава отворен. Според…

Прочетете повече
Повече работни места, но по-малко работни часове

Работни места + по-малко часове?!

Повече от 30% от хората в света са свързани с интернет през смартфони

Според последното изследване, свързаността с интернет през смартфони е достигнала рекордно ниво от над 30% от световното население. Този брой расте бързо и се очаква да продължи да нараства.

Един от главните фактори за този ръст е популярността на смартфоните сред младото поколение. Те използват смартфоните си за комуникация, социални мрежи и онлайн забавления. В същото време, смартфоните се превръщат в неотменим част от работния и личният живот на по-възрастните хора.

Още едно важно предимство на свързаността с интернет през смартфони е достъпът до информация в реално време. Смартфоните ни позволяват да получаваме новини, да търсим информация и да споделяме мнения с други хора независимо от нашето местоположение.

В бъдеще се очаква все повече хора да се свързват с интернет през смартфони, като мобилната свързаност ще продължи да преобладава пред свързаността на настолни компютри и лаптопи. Този тренд ще има съществен влияние върху нашите взаимоотношения и начина, по който комуникираме и получаваме информация.

Прочетете повече