Парад от спонсори и мултинационални компании в Дебрецен

Парад от спонсори и мултинационални компании в Дебрецен

Според годишния доклад на Световната здравна организация (СЗО), вече е ясно, че пандемията от COVID-19 е причинила разпадане на здравните системи по света. Забележително е, че специфични уязвими групи като възрастните хора и хората със съпътстващи хронични заболявания са най-сериозно засегнати.

Това е важно развитие, което дава на медицинските професионалисти значими насоки. Те трябва да се концентрират върху най-уязвимите хора в обществото и да подобрят грижите за тях. Стратегията за справяне с пандемията трябва да включва и подход, при който се отдава приоритет на тези групи.

Прочетете повече