По-продуктивност чрез дигитални иновации

По-продуктивност чрез дигитални иновации

Заглавие: Защо времето е от значение за икономиката? Въпросът „Докога може да продължи икономическият растеж?“ винаги е бил важен за икономистите. Разбирането и прогнозирането на икономическите цикли е от съществено…

Прочетете повече
Повишена продуктивност чрез дигитализация

Повишена продуктивност чрез дигитализация

Икономика-цел, или-край? Да се или не се извършва монетарна политика? Това е въпросът на хилядолетието.Статията тук

Прочетете повече