100 изстрела! Активен стрелец в Питсбърг! Полицията тревожно съобщава!

100+ изстрела в Питсбърг: Стрелец на свобода!

‍ ‌ Застрелен ‍полицейски автомобил пред кулите на града. Фотокредит: Даниел Тадевосян чрез Shutterstock. ​ ‌ ‌ ⁤ ​ ‍ Застрелен полицейски автомобил пред кулите на града. … ‍ ‍…

Прочетете повече