Франция смаза Италия в производството на вино

Франция смаза Италия в производството на вино

Благодарение на своята богата история, виното винаги е заемало важно място в културата и ⁤икономиката на много държави по света. И неотдавна ‍Франция постави нов⁣ запис, като стана най-големият световен…

Прочетете повече